چه سالهای فراوان و عمرهای دراز
که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت


چنانکه دست به دست آمده است مُلک به ما
به دستهای دگر هم چنین بخواهد رفت
 


کشکول سید مرتضی
 
مجموعه ای از داستان ها و حکایات پند آموز و قصه های خواندنی

برای سرگرمی در هر جا و هر مکان


منتظر حمایت و نظرات شما  بزرگواران هستیم

برگرفته از کتاب کشکول (نویسنده : سید مرتضی صافی)


برای دریافت این برنامه موبایل میتوانید از این لینک در کافه بازار اقدام کنید:

https://cafebazaar.ir/app/ir.mahasystem.kashkool2/?l=fa