برخی پرسش های مربوط به مهاجرت نیروی متخصص به کبک کانادا


در چه صورتی محدودیت تعداد پرونده ها شامل متقاضی نمیشود؟
✍ از روش تجربه کبکی جهت اخذ CSQ اقدام کنید.
پیشنهاد شغلی معتبر کبکی داشته باشید.
اداره مهاجرت کانادا با پذیرش پرونده شما موافقت کرده باشد.
شما مقیم موفق کبک هستید و شرایط ارسال پرونده جهت دریافت CSQ را داشته باشید.

 آیا بدون مدرک زبان فرانسوی امکان اقدام وجود دارد؟
✍ در صورتیکه در لیست رشته های تحصیلی کبک در زیر گروه رشته های 12 یا 16 امتیازی قراردارید، با ما تماس بگیرید تا شرایط تشکیل پرونده بدون داشتن نمره زبان فرانسوی را برای شما بررسی کنیم. هم چنین به اطلاع علاقه مندان میرسانیم بر اساس قوانین جدید کبک، حتی متقاضیانی که در لیست رشته های امتیاز آور قرار نداشته باشند، به شرط دارا بودن سایر شرایط می توانند از طریق اقدام نمایند.
 call: 02188752376ترتیب اولویت رسیدگی به پرونده ها چگونه است؟
✍ ترتیب اولویت بندی رسیدگی به پرونده ها::point_down::point_down::point_down::point_down:
پرونده هایی که از طریق تجربه کبکی اقدام کرده اند.
پرونده هایی که دارای پیشنهاد شغلی مرتبط هستند.
پرونده هایی که از روش معمولی اخذ امتیازات لازم اقدام کرده اند.
سایر پرونده ها در این زیر مجموعه

اگر رشته من 0 امتیازی باشد آیا باز هم می توانم تحت برنامه کاری کبک اقدام نمایم؟
✍ بله، درصورتیکه امتیازات شما به حد نصاب برسد می توانید تحت این برنامه اقدام نمایید. اما باید این نکته را بدانید که پرونده شما در بررسی ها در اولویت نخواهد بود و ممکن است زمان بیشتری بطول بیانجامد.

• اگر نامه یا ایمیلی با موضوع “انتظار برای مصاحبه” دریافت کرده باشید به این معنی که بررسی پرونده شما کامل شده و باید در انتظار مصاحبه باشید.
• اگر نامه یا ایمیلی با موضوع “انتظار برای تصمیم گیری” دریافت کردید به این معنی که به محض گرفته شدن تصمیمی در رابطه با پرونده شما به شما اطلاع داده خواهد شد.

برای بررسی دقیق تر شرایط خود توسط وکیل مهاجرت، از شما دعوت می کنیم فرم های ارزیابی مربوط به مهاجرت کاری را تکمیل نمایید
http://andishepuyan.de/OtherService/EvaluationForms/WorkFormمنبع: موسسه اندیشه پویان